Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego

Zaproszenie do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską. Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i będzie realizowany do czerwca 2015 roku. Poniżej zamieszczony jest regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

Rekrutacja została przedłużona do dnia 17 listopada 2014 r.

Zapraszamy aktywnie działające organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do udziału w projekcie „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego

Działania projektu obejmują

 • 2 seminaria wyjazdowe,
 • 4 szkolenia wyjazdowe,
 • oraz przystąpienie do sieci małopolskich organizacji pozarządowych w postaci Federacji.

Zapewniamy bezpłatnie

 • uczestnictwo w 2-dniowych wyjazdowych seminariach wypracowujących zasady funkcjonowania sieci NGO;
 • uczestnictwo w 2-dniowych wyjazdowych szkoleniach z zakresu:
  – klauzule społeczne,
  – konsultacje społeczne,
  – animacja współpracy NGO z administracją publiczną i projekty partnerskie,
  – zasady tworzenia oferty, procedury przeprowadzania konkursu ofert i realizacja zadań publicznych;
 • uczestnictwo w 2-dniowej wyjazdowej konferencji zawiązującej sieć małopolskich NGO;
 • nocleg i wyżywienie;
 • dojazd.

Przystąp do sieci małopolskich NGO!

Dokumenty rekrutacyjne (w załączeniu oraz dostępne na www.tozch.edu.pl – projekt „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 17 listopada 2014 roku do Biura projektu*:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie
ul. Rakowickiej 10b/10
31-511 Kraków
tel. 12-423-76-05
fax.: 12-423-76-05 wew. 33
email: biuro@fundacja.e-gap.pl

Koordynator regionalny: Katarzyna Maźnica

* dla subregionu południowego (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański) i krakowskiego (powiaty: krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki)

Realizatorzy projektu

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego