Podczas koncertu „Pokochajmy Muzykę”, który odbył się dnia 8 czerwca 2014 r., zebrano na zakup instrumentów muzycznych kwotę 1231 zł 1 gr (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych jeden grosz). Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!